Důležitá data

abstrakta ve wordovém dokumentu nejzazší termín do 31. října 2021 na produkce@bpp.cz
přihláška k pasivní účasti            platba do 31. října 2021 - zvýhodněná cena
  platba do 15. listopadu 2021 - navýšená cena
  platba od 16. listopadu a na místě - nejvyšší cena