HPD - program učitelé

 

Učitelská sekce - sobota 26. 11. 2022             Přednáškový sál

 
08.00 - 12.00 Registrace
09.30 - 09.40
Zahájení, představení programu a hostů
  Mgr. Blanka Kovandová
09.40 - 10.00
 
Zprávy ze Somatopedické společnosti
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
10.00 - 10.30


 
Vzdělávání dětí se sluchovým postižením, možnosti podpory, specifika, úskalí.
Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením v Hradci Králové

www.neslhk.com
Mgr. Pavla Pražáková
10.30 - 10.45
 
Komunikace s dětským pacientem s těžce narušenou komunikační schopností
PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
10.45 - 11.15
 
Periferní paréza nervus facialis u dětí (možnosti rehabilitace)
Bc. Vít Klouček

11.15 - 11.45

Přestávka

11.45 - 12.15
 

ZZS
Bc. Ivo Novák
12.15 - 13.15 Legislativní, metodické aj. aktuální otázky škol při zdravotnických zařízeních
   
  Diskuze, zakončení
13.15 Oběd