Informace pro přednášející

Vyžádaný přednášející je osvobozen od registračního poplatku, ale musí být řádně přihlášen.
Lékař přednášející kazuistiku má snížený registrační poplatek, musí být také řádně přihlášen.
 
Aktivní příspěvek se nepřihlašuje přes registrační systém, abstrakta se odesílají na níže uvedenou e-mailovou adresu.
 

Abstrakta ve wordovém dokumentu prosím zasílejte na produkce@bpp.cz NEJPOZDĚJI do 31. 10. 2021


Forma prezentace
 • vyžádaná přednáška
 • sdělení, kazuistika (10 min.)
   
Pokyny pro zpracování abstrakt

Abstrakt bude publikován ve sborníku vydaném ke kongresu.
 

Struktura abstraktu
 • název
 • autor
 • pracoviště autora
 • spoluautoři
 • pracoviště spoluautorů
 • členění
  • důvod uvedení kazuistiky
  • stručná anamnéza
  • klinický stav
  • vybraná vyšetření (vč. jednotek, ve kterých jsou číselné výsledky uvedeny)
  • průběh léčení
  • závěr (podstatné informace pro klinickou praxi)
    
Abstrakt zpracujte
 • v běžném PC formátu Word
 • velikost písma 11
 • typ písma Times New Roman
 • řádkování jednoduché
 • ke zvýraznění textu použít tučné nebo kurzívu
 • nepodtrhávat text
 • maximální rozsah A5

Pokyny pro tvorbu prezentace pro orální prezentaci


Vaše prezentace odevzdávejte v den konference na Přejímce prezentací po splnění těchto podmínek:

 • prezentace ve formátu 16:9 (v programu MS PowerPoint v záložce návrh > vpravo nahoře nabídka velikost snímku > zvolte možnost “širokoúhlá (16:9)“)
 • soubory MS PowerPoint s příponou .pptx, eventuálně soubory MS PowerPoint s příponou .ppt
 • po dohodě je možno odevzdat soubor PDF (Portable Document Format) s příponou .pdf
 • prezentace obsahující videa ukládejte pouze s příponou .pptx a videa vkládejte přímo do prezentace (videa obsahuje přímo soubor prezentace, není třeba aby soubory s videi byly ve složce s prezentací). Pokud vaše starší verze MS PowerPoint neumožňuje příponu .pptx, dostavte se prosím na Přejímku prezentací s předstihem minimálně jednoho bloku před časem vaší prezentace
 • videa vložená do prezentace se musí spouštět automaticky nebo v posloupnosti (v programu MS PowerPoint po označení videa v záložce přehrávání > v možnosti začátek zvolte možnost Automaticky nebo V posloupnosti kliknutí)
 • pokud vaše prezentace obsahuje zvuk, hlaste toto prosím při odevzdání na Přejímce prezentací. Pokud nechcete zvuk ve videích ve vaší prezentaci, zakažte ho (v programu MS PowerPoint po označení videa v záložce přehrávání > v možnosti hlasitost zvolte možnost Ztlumit)
 • pro správné zobrazení textu doporučujeme použít standardní fonty, nebo vložit písmo přímo do prezentace (v programu MS PowerPoint v záložce soubor > Možnosti > Uložit > zatrhnout dole možnost „vkládat písma do souboru“ )
Připojení vlastního zařízení pro orální prezentaci
 • standardní HDMI přípojka se nachází na řečnickém pultu. Formát video signálu FullHD1080p50
 • odzkoušení a kontrola funkčnosti vašeho zařízení je nutná o přestávkách mezi programovými bloky z důvodu plynulosti programu konference
Technické vybavení při orální prezentaci
 • dataprojekce prezentace na plátno na pódiu formátu 16:9, rozlišení 1920x1080 px
 • náhledový monitor na řečnickém pultu v režimu zobrazení prezentujícího (zobrazení aktuálního snímku, následujícího snímku, poznámek, časomíry)
 • prezentér Logitech R500 s laserovým ukazovátkem pro změnu jednotlivých snímků (možno vyzkoušet na Přejímce prezentací)
 • bezdrátový mikrofon
 • časomíra na hlavním plátně (volitelně)
Přejímka prezentací
 • je v provozu po celou dobu konání akce
 • své prezentace odevzdávejte nejpozději 30 minut před začátkem bloku
 • jde o oddělené pracoviště, odevzdání a kontrola Vašich prezentací je tedy možná i v průběhu programu
 • Vaše prezentace je po kontrole uložena a následně nakopírována přímo do místa odbavení
 • zaškolená obsluha vám ráda pomůže s mnohými úskalími tvorby prezentace, je však třeba přijít na Přejímku prezentací s dostatečným předstihem
Prezentace mohou být předány na Přejímce prezentací na těchto nosičích
 • zařízení (úložiště) připojitelná přes rozhraní USB
 • paměťová karta SD