11. mezioborové sympozium - program

Lektoři

 

Účast na sobotních praktických cvičeních je podmíněna absolvováním páteční teoretické části.

Pátek 25. 11. 2022

12:00 - 18:00 Registrace
13:00 - 18:00
Teoretická část
13:00 - 13:15
Zahájení sympozia

13:15 - 14:45 

Vyšetření ucha – otoskopie

moderátor: Chrobok Viktor
01.
Anatomie a fyziologie sluchového orgánu
Švejdová Anna, Mejzlík Jan
02.
Pohled na bubínek, bubínková dutina – anatomické poznámky
Chrobok Viktor
03.
10´
Otoskopie, pneumatická otoskopie, otomikroskopie
Vodička Jan
04.
10´
Typické otoskopické nálezy
Školoudík Lukáš
05.
10´
Akutní hnisavý středoušní zánět
Formánek Martin
06.
Retrakční kapsy
Šatanková Jana
07.
10´
Sekretorická otitida
Valenta Tomáš, Školoudík Lukáš
08.
Rozlišení akutního zánětu zevního a středního ucha
Formánek Martin
09.
Péče o zevní zvukovod
Homoláč Michal
10.
25´

 
Diskuze
Jak to dělám já:

Diagnostické postupy, chyby a omyly

Chrobok Viktor

14:45 – 15:15
 

Přestávka
 

15:15 – 16:15

Vyšetření sluchu

moderátor: Komínek Pavel
11.
10´
Základní metody vyšetření sluchu 
Dršata Jakub
12.
Audiometrie tónová a slovní 
Mejzlík Jan, Čelakovský Petr
13.
Otoakustické emise 
Školoudík Lukáš
14.
Tympanometrie 
Čelakovský Petr
15.
BERA vyšetření („není BERA jako BERA“)
Dršata Jakub
16.
Vizuálně posílená audiometrie
Dršata Jakub, Krtičková Jana
17.
Mobilní aplikace a vyšetření sluchu
Homoláč Michal
18.
25´

 
Diskuze
Jak to dělám já:

Diagnostické postupy, chyby a omyly 

Komínek Pavel

16:15 – 16:35 

Přestávka

16:35 – 18:00

Péče o nedoslýchavé dítě

moderátor: Dršata Jakub
19.
10´
Screening sluchu novorozenců 
Chrobok Viktor
20.
10´
Screening sluchu předškolních dětí 
Školoudík Lukáš
21.
10´
Pohled PLDD na screening sluchu 
Svobodová Eva
22.
Genetické vyšetření 
Šenkeříková Maria
23.
Zobrazovací vyšetření 
Dědková Jana
24.
10´
Management péče o nedoslýchavého novorozence 
Dršata Jakub, Krtičková Jana
25.
10´
Management péče o nedoslýchavé dítě 
Krtičková Jana, Dršata Jakub
26.
25´

 
Diskuze
Jak to dělám já:

Terapeutické postupy, chyby a omyly 

Dršata Jakub

18:00

Ukončení teoretické části sympozia

 

20:00

 

Společenský večer

   

Sobota 26. 11. 2022

Na každém pracovišti 15 minut, 7 školenců

8:00 - 11:30

Praktická cvičení

1.
 
Kochleární implantát
Formánek Martin, Komínek Pavel
2.
 
Otoskopie, pneumatická otoskopie 
Školoudík Lukáš
3.
 
Otomikroskopie 
Vodička Jan
4.
 
Endoskopie ucha flexibilní a rigidní 
Šatanková Jana
5.
 
VRA 
Čelakovská Eva
6.
 
Čištění zevního zvukovodu, trepanační dutiny a výplach ucha 
Mejzlík Jan, Kordač Petr
7.
 
Otoakustické emise, screening ABR 
Krtičková Jana, Bilinová Lenka
8.
 
BERA 
Dršata Jakub
9.
 
Tónová audiometrie, tympanometrie 
Hloušková Miroslava
10.
 
Otosim 
Čelakovský Petr
11.
 
Sluchová zkouška řečí, ladičkové zkoušky, otoskopie a mobilní telefon
Homoláč Michal, Valenta Tomáš
12.
 
CT a MR spánkové kosti 
Dědková Jana, Kopřiva Jan
   
   

Změna programu vyhrazena.