Harmonogram

Pátek 26. 11. 2021

Program lékařů a sester 
12.00 - 18.00 Registrace
14.00 - 14.15 Slavnostní zahájení
14.15 - 15.55
Dětská gastroenterologie
16.20 - 17.15
Dětská diabetologie
17.15 - 18.25
Kazuistiky I
   

 

Sobota 27. 11. 2021

Program lékařů a sester  Učitelská sekce
08.00 - 12.00 Registrace 08.00 - 10.00 Registrace
08.30 - 09.30
Respirační infekce u dětí, imunologie
09.20 - 09.30 Zahájení
09.30 - 10.20
Kazuistiky II
09.30 - 11.00 Lékařský blok
10.45 - 11.00
Firemní sdělení - Orkla Foods
11.30 - 12.00 Loutky v nemocnici
11.00 - 12.15
COVID a autoimunitní onemocnění
12.00 - 13.15 Zprávy ze Somatopedické společnosti
13.15 - 13.45
Trombotické mikroangiopatie
13.15 Ukončení, oběd
13.45 - 14.55
Kazuistiky III, varia
   
14.55 - 15.00
Zakončení
   
       

 

Změna programu vyhrazena.