Odborný program

Pátek 26. 11. 2021 - lékaři a sestry

14.00 - 14.15
Slavnostní zahájení

14.15 - 15.55

Dětská gastroenterologie

předsedající: Jabandžiev, Melek
15+5´
 
Výživa u dětských pacientů s IBD
Jabandžiev Petr - Brno
15+5´

 
Alergie na bílkovinu kravského mléka – pohled gastroenterologa a alergoimunologa
Štanclová Markéta - Hradec Králové
Záveská D.
15+5´

 
Dítě s PEGem
Bernátová Rita - Hradec Králové
Melek J.
15+5´

 
Nejčastější diagnózy v ordinaci dětského gastroenterologa
Melek Jan - Hradec Králové
Štanclová M., Dědek P., Bernátová R., Trnková E., Morávková H., Vrkoslavová R.
15+5´
 
Změny hmotnosti 11letých dětí zjištěné v rámci preventivní prohlídky v roce  2020 a 2019
Suchý Jiří - Praha

15.55 - 16.20
 

Přestávka
 

16.20 - 17.15

Dětská diabetologie

předsedající: Neumann, Šmahel
15+5´
 
Glukózové senzory nahrazují glukometry v monitoraci dětského diabetu
Neumann David - Hradec Králové
10+5´
 
Léčba inzulinovou pumpou s hybridní technologií. Kazuistika.
Vitvarová Tereza - Hradec Králové
15+5´

 
Diabetes mellitus 1. typu a SARS-COV-2
Šmahel Petr - Hradec Králové
Neumann D., Chmelař J., Prášil P.

17.15 - 18.25

Kazuistiky I

předsedající: Lukeš, Štanclová
10´

 
Od hmatného lipomu k ledvinnému selhání
Tomečková Vlasta - Hradec Králové
Štanclová M.
10´

 
Těžký průběh klíšťové meningoencefalitidy aneb když vás očkování neochrání
Urbanec Josef - Havlíčkův Brod, Hradec Králové
Chvílová Weberová M.
10´

 
Přitažlivá gastritida
Maštalířová Tereza - Pardubice
Horák Z.
10´

 
Atypická symptomatologie nově diagnostikované Crohnovy choroby
Petrlík David - Hradec Králové
Štanclová M.
10´

 
Méně častá příčina neprospívání v dětském věku
Zavoral Stanislav - Pardubice
Šenkeřík M., Zadrobílek K., Šenkeříková M.
10´

 
Porucha příjmu potravy u kojence
Maršálková Eliška - Hradec Králové
Štanclová M.
10´ Diskuze
   

Sobota 27. 11. 2021 - lékaři a sestry

   

08.30 - 09.30

Respirační infekce u dětí, imunologie

předsedající: Ryba, Micherová
15+5´
 
Infekce dolních dýchacích cest u dětí v době po-covidové
Ryba Luděk - Ústí nad Orlicí
15+5´

 
Racionální antibiotická léčba respiračních infekcí v dětském věku
Micherová Jana - Hradec Králové
Rozsívalová P., Paterová P.
15+5´
 
Jak a kdy indikovat imunologické vyšetření u dětí
Záveská Dita - Hradec Králové

09.30 - 10.20

Kazuistiky II

předsedající:  Šenkeřík, Záveská
10´

 
Komplikace streptokokové infekce
Nožičková Kateřina - Hradec Králové
Kopecká M.
10´
 
Co všechno se může skrývat pod diagnózou bronchitidy....
Kolínová Eva - Pardubice
10´
 
Martin – čert nebo anděl? Příběh extrémně nezralého chlapce v průběhu 8 let
Chvílová Weberová Magdalena - Havlíčkův Brod
10´

 
Uštknutí zmijí
Pospíšilová Ilona - Hradec Králové
Lukeš A.
10´ Diskuze

10.20 - 10.45
 

Přestávka
 
10.45 - 11.00


 
Firemní sdělení společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko
Zvýšení hodnoty Omega3 indexu velmi dobře koreluje s výsledky psychomotorických testů sportující mládeže
Střítecká Hana
 

11.00 - 12.15

COVID a autoimunitní onemocnění

předsedající: Minxová, Pospíšilová
15+5´

 
Kawasaki disease shock syndrome –  závažná komplikace Kawasakiho choroby
Minxová Lenka - Hradec Králové
Rozsíval P., Lukeš A.
15+5´

 
Přehled pacientů s MIS-C ve FN HK
Bánszka Karina - Hradec Králové
Pospíšilová I., Minxová L., Lukeš A
.
10+5´

 
Nebyl to jen COVID-19…
Kopecká Marie - Hradec Králové
Bánszka K., Eimer L., Lukeš A., Řeháčková Z.
15+5´
 
COVID-19 v neonatologii
Dobiášová Petra - Hradec Králové

12.15 - 13.15
 

Oběd
 

13.15 - 13.45

Trombotické mikroangiopatie

předsedající: Skálová, Kopecká
10+5´

 
Diagnostický postup u trombotické mikroangiopatie
Skálová Sylva - Hradec Králové
Přednáška s podporou společnosti Swixx Biopharma
10+5´


 
Atypický hemolyticko-uremický syndrom vyvolaný akutní pankreatitidou
Kopecká Marie - Hradec Králové
Skálová S., Melek J., Micherová J., Vaníček H.

Přednáška s podporou společnosti Swixx Biopharma

13.45 - 14.55

Kazuistiky III, varia

předsedající: Rozsíval, Eimer
10´

 
Co nového můžeme nabídnout dětem s DMO?
KILP – komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče OD 035
Štefáčková Šárka - Košumberk
10´

 
Jak zabránit katastrofě
Rozsíval Pavel - Ústí nad Orlicí
Kopecká M., Rejtar P., Kanta M
10´
 
Spící tumor – příběh Klárky
Chvílová Weberová Magdalena - Havlíčkův Brod
10´

 
Možnosti léčby X-vázané hypofosfatémie
Skálová Sylva - Hradec Králové
Přednáška s podporou společnosti Kyowa Kirin
10´

 
Barakatův syndrom
Prošek Milan - Pardubice
Kutílek Š., Skutilová V., Dršata J., Šenkeřík M., Skálová S., Melek J., Bayer M.
10´

 
Méně časté infekce v novorozeneckém věku včetně ektoparazitů
Pech Jiří - Pardubice
Zahornadský A., Hrunka M., Munzar P., Prošek M., Zemanová M., Hasenöhrlová K., Šenkeřík M.
10´ Diskuze

14.55- 15.00

Zakončení

 

Sobota 27. 11. 2021 - sekce učitelů škol při zdravotnických zařízeních

   

09.25 - 09.30

Zahájení

   
09.30 - 10.00
 
Onkologický pacient ve škole
Hak Jiří
10.00 - 10.30
 
Děti a Covid-19
Kračmarová Renata
10.30 - 11.00
 
Vzdělávání dětí se sluchovým postižením, možnosti podpory, specifika, úskalí
Pražáková Pavla
11.00 - 11.30
Přestávka
 
11.30 - 12.00 Loutky v nemocnici
12.00 - 13.15
 
Zprávy ze Somatopedické společnosti
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
   Volby výboru Somatopedické společnosti
   Školská problematika
   Diskuze
 
13.15 Zakončení

13.15 - 14.00

Oběd