Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,


dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozvala na pediatrickou konferenci, XXI. Hradecké pediatrické dny, která se bude letos konat ve dnech 26. – 27. listopadu 2021.

V loňském roce jsme se nemohli setkat z důvodů nepříznivé epidemiologické situace a s ní souvisejícím pracovním nasazením k zajištění péče nejen o naše malé pacienty. Věřím, že letošní podzim nám naše pravidelné setkání umožní a budeme moci získat nové poznatky a diskutovat nad zajímavými případy z praxe. K hlavním tématům letošní konference bude patřit dětská gastroenterologie a výživa, dětská diabetologie, COVID-19 i další infekce dětského věku. Zazní samozřejmě i aktuální sdělení z dalších dětských specializací a připraveny jsou zajímavé a poučné kazuistiky.

V letošním roce bude probíhat program lékařů a sester společně. Tradičně však bude do programu zařazeno v sobotu 27. listopadu setkání učitelů škol při nemocnicích.

Neméně důležitou součástí každého ročníku HPD je vždy příležitost k vzájemným setkáním a možnost alespoň na chvíli se zastavit a přátelsky si popovídat o odborných i méně odborných záležitostech.


Vážené kolegyně, vážení kolegové, pevně věříme, že XXI. ročník Hradeckých pediatrických dnů splní všechna Vaše očekávání a velice se těšíme na setkání s Vámi.

 

Sylva Skálová

Jménem pořadatelů – lékařů a sester Dětské kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové