Slovo úvodem

XXII. Hradecké pediatrické dny

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé sestřičky, milí přátelé,
 

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozvala na již tradiční pediatrickou konferenci, XXII. Hradecké pediatrické dny, která se bude konat ve dnech 25. – 26. listopadu 2022.

Letošní kongres bude zaměřen na novinky v diagnostice a léčbě napříč jednotlivými dětskými obory, akutní stavy v pediatrii a neonatologii. Součástí programu budou také zajímavé případy z klinické i ambulantní praxe. A úplnou novinkou letošního ročníku Hradeckých pediatrických dnů je 11. mezioborové sympozium - Komplexní vyšetření ucha a sluchu v ambulantní i klinické praxi pediatra a ORL lékaře, které proběhne paralelně s hlavním programem, a které organizuje Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNHK.

Kromě lékařských přednášek bude do programu zařazen tradičně i blok pro sestry a svou cestu na konferenci si najdou i učitelé škol při nemocnicích, kteří své setkání budou mít v sobotu 26. listopadu.

Věříme, že Vás odborný program osloví a již nyní se těšíme na setkání s Vámi v Hradci Králové. 


doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.
 

11. mezioborové sympozium - Komplexní vyšetření ucha a sluchu v ambulantní i klinické praxi pediatra a ORL lékaře

 

Milé kolegyně, vážení kolegové,


dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na 11. mezioborové sympozium - Komplexní vyšetření ucha a sluchu v ambulantní i klinické praxi pediatra a ORL lékaře, které se bude konat ve dnech 25. – 26. listopadu 2022.

Vyšetření ucha a sluchu novorozenců a dětí tvoří neoddělitelnou část činnosti pediatra, ORL lékaře, foniatra a audiologa. Diagnostika středoušního zánětu a nedoslýchavosti, terapie vyžadují zapojení a spolupráci odborníků mnoha lékařských profesí.

Mezioborové pracovní sympozium nabídne účastníkům ucelené informace na uvedenou problematiku z pohledu všech odborností, jichž se diagnostika a terapie týká. Lektory jsou odborníci z oborů otorinolaryngologie, foniatrie, audiologie, radiologie, genetiky a pediatrie. Teoretická část sympozia je doplněna o praktické ukázky a nácvik diagnosticko-terapeutických metod.

Cílem sympozia je poskytnout účastníkům interdisciplinární pohled na vyšetření ucha a sluchu u dětí a novorozenců, formou „Jak to dělám já“ ukázat správné postupy a upozornit na možné chyby a omyly. Sympozium je určeno především pro pediatry a otorinolaryngology.

Doufáme, že pro Vás sympozium bude přínosem, a těšíme se na Vaši účast.


prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.                                       doc. MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.
as. MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.                                                           doc. MUDr. Lukáš Školoudík, Ph.D.