Vítáme Vás


Pořadatel

Produkce BPP s.r.o.

a
Dětská klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
 
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
 
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
 
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava
Ostravská univerzita, Lékařská fakulta

 


Vás zvou na

 

XXII. Hradecké pediatrické dny

11. mezioborové sympozium
          Komplexní vyšetření ucha a sluchu v ambulantní i klinické praxi pediatra a ORL lékaře

 


Odborní garanti akce
doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
 
Záštity

MUDr. Aleš Herman, Ph.D. - ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. - děkan Lékařské fakulty Hradec Králové


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
  Akce je veřejnosti nepřístupná s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.